KOMANDU SALIEDĒŠANA

NO komandai ikdienā nezināmu prasmju treniņiem un teorētiskām apmācībām, veidojas vienota, saliedētāka komanda. Komandas spēks ir neatsverams ieguvums un IR atbalsts dažādu mērķu sasniegšanā.
Izdzīvošanas ekspedīcijas, komandu saliedēšanas uzdevumi, atgriezeniskā saite, kas palīdz uzturēt spēcīgu un radošu komandas garu katrā ilgtspējīgā uzņēmumā!

KOMANDU SALIEDĒŠANAS PASĀKUMU SERVISS: